KultÅKrock

KultÅKrock är en förening som drivs av Annette Mars. Inom ramen för KultÅKrock finns även gambiaprojektet som drivs av Christoffer Holmgren och Jon Vendelbo. Gambiaprojektet arrangerar i huvudsak kulturutbytesresor till Gambia i Västafrika. Gambiaprojektet är helt ideellt och överskottet från resorna går oavkortat till utbildning, vård och löner i Gambia. För att följa med på resan måste man vara minst 15 år och i många år har ungdomar från Södra Sandby i Skåne rest med på resan. Läs några av deras reseberättelser här. I samband med resan arrangerar KultÅKrock olika evenemang vars syfte är att samla in material och pengar som används för att göra resan möjlig, höjdpunkten är den årliga välgörenhetskvällen i samband med lucia då vi bl.a. samarbetar med Fritid Sandby.

Vill ni kontakta någon av oss görs detta enklast via mejl.

Annette Mars
annette.mars@kultakrock.seJon Vendelbo
jon.vendelbo@kultakrock.se

 

Christoffer Holmgren
christoffer.holmgren@kultakrock.se

 

Jan Engström

jan.engstrom@email.com

 

Fish
ANNETTE MARS
annette.mars@kultakrock.se
CHRISTOFFER HOLMGREN
christoffer.holmgren@kultakrock.se
JON VENDELBO
jon.vendelbo@kultakrock.se