Projektbeskrivning

Vår vision är att ungdomar från olika kulturer ska träffas och utbyta erfarenheter för att på så sätt växa som människor.

De vuxna ledare som driver detta kulturutbytesprojekt är Ousainou Kah som tillsammans med sin fru Mariamah och Annette Mars startade projektet år 2000. Annette har rest till Gambia med projektet så gott som årligen sedan år 2000. Övriga ledare är Christoffer Holmgren som har rest årligen sedan 2007 och Jon Vendelbo som är medresande ledare sedan 2012. På plats i Gambia finns det också ett stort antal ungdomar i vårt hus som fungerar som guider för våra ungdomar. De gambiska ungdomarna bor året runt hos Ousainou och Mariamah som ger dessa ungdomar mat och husrum och många av dem får också utbildning genom olika sponsorer (är du intresserad av att sponsra ett barn eller en ungdom med skolgång, klicka här).

Företräde att följa med på resan har de ungdomar som högstadielärarna Christoffer Holmgren och Jon Vendelbo möter i sin undervisning, men även äldre ungdomar och vuxna ges möjlighet att följa med på resan. Projektet drivs helt utan vinstsyften här i Sverige och det står utanför skolans verksamhet. Den vinst som genereras går oavkortat till värdfamiljen och de som arbetar med projektet i Gambia samt till olika välgörenhetsprojekt inom utbildning och vård.


Varje dag möter de svenska ungdomarna i wollof-kulturen, då familjen vi bor hos (Ousainou och Mariamah) tillhör denna kultur. Vi äter traditionell mat på traditionellt vis - ris och kött/kyckling eller fisk ur gemensamma stora tallrikar. Ungdomarna tränas i engelska och ges möjlighet att lära sig användbara fraser på några av de olika språken som finns i Gambia. Varje dag tränas ungdomarna i att möta människor med helt annan kulturell och social bakgrund. Detta sker genom sociala interaktioner med ungdomar i sin egen ålder, utflykter till olika platser, spela fotboll, musicera, hälsa på i olika gambiska hem m.m. För att öka kunskapen och förståelsen för de gambiska livsvillkoren får ungdomarna utifrån intresse och önskemål t.ex. åka och fiska, träffa hantverkare på marknaden samt utföra diverse arbetsuppgifter såsom att göra jordnötssmör på lokalt vis, baka bröd, besöka en mekanikerskola, besöka en snickarskola m.m. Ungdomarna som antas till nämnda skolor kommer från mycket fattiga förhållanden.

För att förstå och öka sin kunskap om Gambias infrastruktur och samhällsskydd, gör vi längre resor ut på landsbygden där vägarna inte alltid är asfalterade (ibland knappt farbara) och husen är byggda av lera och plåt, Där kan det ges möjlighet att besöka sjukhus/vårdcentraler och möta vänner som vi knutit kontakt med under tidigare resor.
För att ungdomarna ska öka sin kunskap och förståelse för den Gambiska historien och då särskilt den slavhandel som pågick i hela Väst-Afrika görs en utflykt till James Island där huvudpersonen Kunta Kinthe i boken Rötter sägs ha suttit fången.

De gambiska ungdomarna och familjer vi besöker får del av vår svenska kultur, dels genom umgänget med de svenska ungdomarna men även genom den ”svenska högtider”-fest som årligen planeras och genomförs av de svenska ungdomarna.

Allt detta är möjligt genom de vänner vi projektledare fått genom åren på våra resor till Gambia.


Hela projektet började år 2000 med att Annette Mars åkte till Gambia för att bedriva fältstudier för sin doktorsavhandling. Annette har skrivit en licentiatavhandling och arbetar nu på sista delen i sin sammanläggningsavhandling. För att läsa Annettes publikationer klicka här.Längst ner på denna sida kan du läsa ett brev från vår samarbetspartner i Gambia, Ousainou Kah. Ousainou är en högt aktad man i Gambia som liksom vi svenska ledare brinner för en värld där vi lever i samförstånd. Vi tror att nyckeln till en sådan värld är att utbilda ungdomar. Vi delar alla uppfattningen att ungdomar är vår gemensamma framtid och vi behöver investera i dem för att världens framtid ska bli hållbar. Vi ställer oss bakom uttrycket ”You never know what the youths of today will become tomorrow.” Sagt till Annette av en sjuksköterska i Fredskåren i Gambia.


Med vänlig hälsning
Annette, Christoffer och Jon.KONTAKT:
Gambiaresa:
annette.mars@kultakrock.se,
christoffer.holmgren@kultakrock.se 
jon.vendelbo@kultakrock.se
 


Sponsra skolgång i Gambia:

ulrika@vendelbo.nu  
 

Football

Harbor

The importance of the visit to The Gambia.

Today world peace is endangered by cultural ignorance. We must find a new way of replacing this sad condition by a new mode of awareness and a new mode of action that promotes diversities interchange of culture, synthesis and enrichment of cultures. Religion has failed in uniting and bringing global understanding and unification. So I feel the only way to achieve this goal is to learn, experience and appreciate from each other’s cultures. If you learn and understand the diverse culture of the world outside of you, you will have respect and values for each other’s cultures.

By seeing and experiencing the livening and learning conditions in The Gambia it will help the students from Sweden to appreciate more what they have back home. And this will have a big impact in their social lives as a whole.

Our move should be seen as a roadmap for carrying forward culture understanding, dialogue process and promotion of world peace. Which has been spoken a lot with very little action. We feel that it’s time to act. We also believe that this promotes more and fruitful interaction between Sweden and the Gambia. Our beaches could be competed, our sunshine could be competed, and our hotels could be competed. But, our rich and diverse culture can never be competed. So, welcome to the Gambia.

Yours sincerely
Mr Ousainou Alieu Kah
Co-ordinator in The Gambia of “KultåKrock” and the Culture exchange project between Gambian and Swedish youths.

ANNETTE MARS
annette.mars@kultakrock.se
CHRISTOFFER HOLMGREN
christoffer.holmgren@kultakrock.se
JON VENDELBO
jon.vendelbo@kultakrock.se